Esileht

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on asutatud 2010.aastal autistlike laste vanemate poolt. PEAL on loodud selleks, et üksteisele toeks olla, informatsiooni ja kogemusi vahetada. Samuti, et tõsta ühiskonnas autismiteadlikkust ja positiivset suhtumist autistlikesse inimestesse ja nende peredesse, autismi üldisemalt. Selleks tehakse koostöös erinevate ühingute, asutuste ja organisatsioonidega perepäevi, tugigruppe, koolitusi, nõustamisi ja teraapiaid. 

Üheks peamiseks PEALi partneriks on Ivica Mägi Autismikool.
Autismikooli eesmärgiks on autistlike ja ATH laste, nende perede, õpetajate, tugiisikute, spetsialistide toetamine läbi koolituste, nõustamiste jt tugitegevuste. 
Autismi esinemissagedus tõuseb ühiskonnas iga aastaga hüppeliselt. Maailma statistika andmetel on praegune autismi esinemissagedus 1 laps 50 lapse kohta.
Autismikool on Eestis ainuke ühing, mis on spetsialiseerunud just autistlike laste ja nende perede ning võrgustike toetamisele läbi koolituste, nõustamiste ja erinevate tugitegevuste, omades oma tegevuskeskust Tallinnas, kuid tegutsedes ka üle Eesti.
Autismikooli on koondunud spetsialistid ja koolitajad, kes on pühendunud just autismivaldkonna arendamisele. 
Autismikool teeb igapäevaselt koostööd üle Eesti omavalitsuste, koolide, lasteaedade, erinevate tegevuskeskuste, autismiliitude, meditsiiniasutuste jt asutustega. Meie liikmed on kaasatud erinevatesse autismivaldkonda arendavatesse  töögruppidesse ministeeriumites ja ülikoolides.
Koolitused ja nõustamised on praktilise loomuga ning toetavad vanemaid, õpetajaid, spetsialiste (nt hambaarstid, omavalituste töötajaid) märkama ja toetama oskuslikult autistlikku last nii lasteaias kui koolis.